;

Új egyháztörténeti forráskiadvány

A főiskolánkon működő MTA-SZAGKHF Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport  évek óta folytat sikeres együttműkődést a környező országokban élő, görögkatolikus témákat vizsgáló kutatókkal.

Az együttműködés keretében most egy fiatal szlovák történész, Vavrinec Žeňuch forráskiadványát jelentettük meg. Az Eperjesi Egyetem doktorandusza a Munkácsi Egyházmegye első, 1775-ben, vagyis az eparchia kánoni felállítása után néhány évvel összeállított, de nyomtatásban meg nem jelent sematizmusát találta meg a Kárpátaljai Állami Területi Levéltárban (Beregszász). A forrást jegyzetekkel, szlovák és magyar nyelven is olvasható bevezető tanulmánnyal, illetve képmellékletekkel látta el. Sőt, saját maga által készített térképeket - összesen tízet - is mellékelt a kiadványhoz, melyek nagy felbontása miatt külön csomagolásban kerültek a kötet mellé.

Vavrinec Žeňuch
A Munkácsi Eparchia 1775-ben készített sematizmusa - Schematizmus Mukačevskej diecézy z roku 1775
Nyíregyháza, 2022
COLLECTANEA ATHANASIANA, II. Textus/Fontes, vol. 10.
ISBN 978-615-6201-22-5

A kötet letölthető a Collectanea Athanasiana sorozat honlapjáról: