;

Megújultak az intézményi honlapjaink

 

2021 őszén kezdődött az a fejlesztési folyamat, melynek eredményeként 2022. május 19-én új és egységes arculattal “élesedtek” intézményi honlapjaink.
A fejlesztés hét honlapra terjedt ki, ami részben már meglévő honlapok cseréjét, részben pedig új weboldalak elkészítését jelenti.
A részletek:
A főiskolai honlap továbbra is a https://szentatanaz.hu linken érhető el, ahogyan a főiskolai könyvtár elérési címe se változott: https://lib.atanaz.hu
A két idegen nyelvű tudományos folyóiratunk, az Eastern Canon Law (https://easterncanonlaw.com) és az Eastern Theological Journal (https://easterntheologicaljournal.com) elérhetőségében csak apró változás van.
Tudományos könyvsorozatunk, a Collectanea Athanasiana saját honlapot kapott, mely a https://collectanea.hu címen érhető el. Mind a tudományos folyóiratok, mind pedig a könyvsorozatunk esetében az új/megújult honlapokon a nyílt hozzáférés (Open Access) elvét szem előtt tartva teljes folyóiratszámokat  és köteteket teszünk hozzáférhetővé.
A kutatástámogatás jegyében önálló és nyilvános honlapot kapott az oktatói/kutatói konferencia-adatbázisunk (https://konferencia.szentatanaz.hu), melyen minden munkatársunk előadói tevékenysége nyomon követhető.
Új elérési címen (https://byzhun.hu) új honlapot kapott a MTA SZAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport. Ezen az új honlapon kifejezetten a kutatócsoport tevékenységével kapcsolatos információkat szeretnénk megosztani. Tovább működik a "Byzantinohungarica - Görögkatolikus Örökségismereti Portál" (https://byzantinohungarica.com) a jól ismert tartalmakkal (adattárak, folyóiratok, letölthető cikkek, könyvek). 

A fenti felsorolásból kitűnik, hogy összesen hét honlapot érintett a fejlesztés. Hónapokig tartó, nagy munka volt az előkészítés és a szakszerű kivitelezés. Köszönetemet fejezem ki a munkában részt vevő kollégáknak és a fejlesztést kivitelező Hrenkó Kft. munkatársainak!

Véghseő Tamás
rektor
 

Címkék