;

Orosz István Mokiosz doktori védése Rómában

Nagy örömmel és büszkeséggel osztjuk meg, hogy Orosz István Mokiosz atya, főiskolánk oktatója és a Nyírteleki Görögkatolikus Parókia lelkipásztora 2024. június 21-én sikeresen megvédte doktori disszertációját a római Pápai Keleti Intézetben.

Mokiosz atya bakkalaureátus végzettséget a római Pápai Gergely Egyetemen szerzett 2016-ban. A patrisztikus teológia és patrisztikus tudományok területén szerzett licenciátusi fokozatot szintén a római Augustinianum Patrisztikus Intézetben 2019-ben.

Dolgozatának címe: Az identitások elbeszélése Barḥadbešabba "Az iskolák alapításának oka" című művében. (La narrazione delle identità nella „Causa della fondazione delle scuole” di Barḥadbešabba. Una prospettiva teologica)

Dolgozatában Az iskolák alapításának oka című művet vizsgálja, amely egy 6. századi, szír nyelvű tanévnyitó beszéd. A doktori tézisében az iskolában tanuló és tanító értelmiségiek önmeghatározásának mélyebb teológiai alapját kutatja. A beszédben megjelenő elsődleges identitás, amelyen a konkrét akadémiai munka is nyugszik az, hogy a keresztény ember földi életében teremtettségénél és a kinyilatkoztatásban kapott meghívásnál fogva Isten diákja, tanulója. Az ember hivatása, hogy a halandó életében, mint iskolában Krisztus képére formálódjon.

A dolgozat témavezetője Massimo Pampaloni SJ (Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale), opponensei pedig Bishara Ebeid (Università Cà Foscari) és Kees Den Biesen (Pontificio Istituto Orientale) voltak.

A védésen Sunny Kokkaravalayil, S.J., a Pápai Keleti Intézet rektora elnökölt. Főiskolánkat Kocsis Fülöp metropolita, nagykancellár, valamint Dr. Odrobina László mb. rektor, a Nyíregyházi Egyházmegyét Szocska Ábel megyéspüspök megbízásából Szabó Tamás pasztorális helynök képviselte.

A doktori fokozat megszerzésének utolsó lépése a disszertáció legalább részben történő hivatalos megjelentetése, mely a következő hónapok során meg is történik majd.

Őszintén gratulálunk Mokiosz atyának, és tudományos tevékenységére Istenünk áldását kívánjuk!

Kapcsolódó galéria