;

Sikeres doktori védés – Földvári Katalin

2024. április 22-én védte meg doktori disszertációját a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszékén, néprajz- és kulturális antropológia tudományágban Földvári Katalin, főiskolánk tudományos munkatársa „Der Wiener Kult der Ikone „Maria Pocs” in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Spiegel der Mirakelbücher” (A máriapócsi ikon bécsi kultusza a 18. század első felében a mirákulumos könyvek tükrében) címmel.

Az értekezés témavezetői Prof. Dr. Bartha Elek DSc, egyetemi tanár és Dr. Dobos András PhD, teológiai tanár (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola) voltak. A bírálóbizottság elnöke Prof. Dr. Keményfi Róbert DSc egyetemi tanár (DE), opponensei Dr. Janka György PhD, teológiai tanár (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola) és Dr. Marinka Melinda PhD tudományos főmunkatárs (HUN-REN–DE Néprajzi Kutatócsoport) voltak.

Földvári Katalin summa cum laude minősítéssel szerezte meg tudományos fokozatát.

Főiskolánk minden munkatársa és hallgatója nevében sok szeretettel gratulálunk!

Kapcsolódó galéria