;

Egyháztörténészek IX. Országos Találkozója főiskolánkon

Június 15-16-án az Egyháztörténészek IX. Országos Találkozójának adott otthont a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola.  A találkozó panelbeszélgetéseinek középpontjában ebben az évben a „bemutatható egyháztörténet”, vagyis az emlékhelyek, múzeumok és gyűjtemények szerepe, valamint múzeumpedagógiai jelentősége állt. A kétnapos rendezvényen sor került az MTA-SZAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport kutatási eredményeinek összefoglalására is, mostanában megjelent művek könyvbemutatójára és könyvvásárra is.

Véghseő Tamás, a konferencia házigazdája és a szervezőbizottság tagja megnyitó beszédében elmondta, hogy tavaly a pécsi konferencián, bár még merész gondolatnak tűnt, de mégis meghívta a résztvevőket a főiskola nevében az akkor még csak készülőfélben lévő Görögkatolikus Múzeumba és Szent Atanáz Vendégházba. Ennek a meghívásnak eredményeként kaphattak a konferencia résztvevői most már szállást az új vendégházban, és a program része lett a néhány hete megnyílt Görögkatolikus Múzeum megtekintése, valamint az a műtárgy adományozás is, melyet Tamás atya magánszemélyként tett, s mely által másokat is adományozásra szeretne ösztönözni.

A konferencia résztvevőit Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök is köszöntötte, aki egy számára kedves Herbáriumot fellapozva a  következőket mondta: „A tárgyak mögött mindig van egy személy, egy élet, egy érzelem, egy időszak, amelyek mesélnek mindannyiunk számára.” – ezzel szemléltette annak a tevékenységnek a jellegét, melyet a kétnapos rendezvény alatt feltártak a meghívott előadók: sokéves kutató- és háttérmunka nyomán a múltnak, a múlt értékeinek, az egyház történetének, kincseinek megjelenítése.

Varga Lajos váci segédpüspök Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója bevezető előadásában a 25 ma Magyarországon megtekinthető katolikus egyházi gyűjtemény struktúráját mutatta be a jelenlévőknek. A másik bevezető előadást Terdik Szilveszter művészettörténész tartotta A műtárgyak mint történeti források címmel. Mivel a görögkatolikus írott források a 18. század előtt elenyészőek, ezért a korábbi időszak tárgyi emlékeire lehet csak támaszkodni, melyekből most a legjelentősebbeket mutatta be.

Az első napon egy panelbeszélgetésre került sor, mely egyúttal a 2018-tól működő MTA-SZAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport projektzáró programja volt. Véghseő Tamás, Janka György, Dobos András, Terdik Szilveszter és Szabó Péter összesítették az elmúlt évek tudományos munkáját, mely során három szempont szerint kutattak a program résztvevői: egyháztörténeti, egyházművészeti és egyházjogi szempontból vizsgálták a magyar görögkatolikusok identitáskeresését, önszerveződését és egyházszervezeti fejlődését a 18. második felétől 1972-ig terjedő időszakban.

Ezen a napon két közelmúltban megjelent könyvet is bemutattak a találkozón. Forgó András (PTE-BTK Történettudományi Intézet) szakemberként Fazekas Csaba és Rada János által szerkesztett, és a Miskolci Egyetem által kiadott Az egyháztörténet-írás története Magyarországon című könyvet ismertette meg a közönséggel. Soós Viktor Attila (Nemzeti Emlékezet Bizottsága) Petrás Éva és Schlachta Boglárka Lilla által szerkesztett Slachta Margit a sajtó nyilvánosságában - Válogatott írások róla és tőle, 1908-1949, valamint a Petrás Éva által szerkesztett A 20. századi magyar protestáns közéletiség arcképcsarnoka című köteteket mutatta be, melyek a Barankovics István Alapítvány gondozásában jelentek meg.

A rendezvény második napján három panelbeszélgetést tartottak. Ezek főbb témái a következők voltak: a szerzetesi gyűjtemények, a 20. századi egyházüldözések tárgyi emlékei, valamint a közép- és újkori egyházi gyűjtemények közönség elé tárása, megjelenítése.

A meghívott előadók egy-egy prezentációval szemléltették, hogyan tudják munkájukkal bemutatni az egyháztörténelmet, az egyes korok egyházi kincseit, dokumentumait; hogyan rendezik a feltárt anyagokat kiállítássá. Volt, aki egy tárlatot emelt ki, volt, aki több mint húsz év kiállítási anyagáról hozott képes beszámolót. A múzeológusok, kiállítási kurátorok, egyházművészek, levéltárosok abból az aspektusból foglalták össze munkájuk egy szeletét, hogyan tették egy-egy kiállítással láthatóvá, érzékelhetővé, szerethetővé vagy épp befogadhatóvá a témát, nem rejtve véka alá a nehézségeket és felmerülő problémákat sem, sokszor akár öniróniával vagy humorral fűszerezve előadásukat.  

A szerzetesi gyűjtemények közül Puskás Bernadett és Majhricsné Ujteleki Zsuzsanna a máriapócsi bazilitákkal, Dénesi Tamás a pannonhalmi bencésekkel, Koltai András a piaristákkal, Sarbak Gábor a pálosokkal kapcsolatos kiállításokról tartott előadást, panelbeszélgetésüket Forgó András moderálta. 

A 20. századi egyházüldözés megjeleníthetőségével kapcsolatban Bors-Bulbuk Zsuzsanna és Soós Viktor Attila a Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpontot (Mindszentyneum), Dobeş Andrea a Máramarosszigeti Börtönmúzeumot (Memorialul Sighet) és Marosi István a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központot mutatta be. A beszélgetést Bánkuti Gábor és Gárdonyi Máté irányították moderátorokként.

A közép- és újkori egyházi gyűjteményekkel kapcsolatos szekcióban Balogh András (Pazirik Informatikai Kft.) arról számolt be, hogyan lehet középkori templomokat, kolostorokat rekonstruálni virtuálisan az informatika, művészettörténet, régészet és a történettudomány segítségével. Az általa hozott VR-szemüvegekben az érdekődők körbenézhettek a 11. századi tihanyi altemplomban és a székesfehérvári koronázó bazilikában. Nagy Veronika és Gaylhoffer-Kovács Gábor a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény munkatársaiként a rekonstrukció és a vizualizálás lehetőségeiről és nehézségeiről tartottak előadást a megújult sümegi püspöki palota frissen megnyitott kiállítása kapcsán. A panelbeszélgetés moderátora Varga Szabolcs volt.

A prezentációk utáni irányított beszélgetések lehetőséget adtak a megszólalásra a nézők számára is, akik feltehették a hallottakkal kapcsolatos kérdéseiket, és elmondhatták észrevételeiket.

Az Egyháztörténészek IX. Országos Találkozójának két napján 75 regisztrált szakember és érdeklődő vett részt valamilyen formában, akik nemcsak az előadásokon és panelbeszélgetéseken, hanem a kötetlenebb formájú programokon is folytathatták a beszélgetéseket, hogy aztán majd 2024-ben Pécsett találkozzanak ismét, immár tizedik alkalommal.

Szöveg: Vándor Ilka, P. Tóth Nóra, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Kapcsolódó galéria