;

Összehasonlító vallástörténet – alkalmazott kulturális tanulmányok MA szak indul a 2023/24. tanévben

Új mesterszak indul a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és az AVICENNA Közel-Kelet Kutatások Intézete együttműködésében a 2023/2024. tanévben. A képzésre 2023. augusztus 30-ig lehet jelentkezni.

A budapesti Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemmel és az AVICENNA Közel-Kelet Kutatások Intézetével közösen szervezett képzés olyan szakembereket képez, akik a keresztény, zsidó és muszlim vallások területén szerzett ismereteik birtokában képesek a fenti monoteista vallások együttes és a kölcsönhatásokra reflektáló tudományos kutatására, valláspolitikai és alkalmazott vallási kultúrával kapcsolatos feladatok ellátására, az adott szakképzettség gyakorlására. Az órák túlnyomó része Budapesten, az OR-ZSE-n kerül megtartásra.

  • A szak csak levelező munkarendben, önköltséges és állami ösztöndíjas formában indul.
  • A képzés alkalmazkodik a három monoteista vallás szent napjaihoz, emiatt az órák/konzultációk hétfőtől-csütörtökig, elsősorban munkaidő után kerülnek megszervezésre.

A mesterképzési szakra jelentkező hallgatók ötféle specializáció közül választhatnak:

  • A vallásdiplomácia specializációt választók esetében a képzés célja, hogy a végzettek magas színvonalú szakmai és tudományos alapokon legyenek képesek alakítani a vallás és állam/politika közötti párbeszédet elsősorban külföldön a nemzetközi kapcsolatok területén – a képzés ugyanakkor nem csupán vallásdiplomáciai, hanem általános diplomáciai feladatok ellátására is felkészít;
  • a vallásfilológia specializációt választók esetében a cél, hogy a három monoteista vallás kulturális és tudományos hátterét megfelelő kompetenciákkal tanulmányozzák a hallgatók, a három monoteista vallás közül legalább kettő irodalmi műveit eredeti nyelven legyenek képesek olvasni;
  • a vallási örökség és turizmus specializáció célja olyan kulturális szakemberek képzése, akik a monoteista egyházak által fenntartott múzeumokban, levéltárakban és könyvtárakban, valamint az egyházak által szervezett vagy őket érintő turisztikai tevékenységben aktív közreműködőként tudnak munkát vállalni;
  • a vallási média és kommunikáció specializáció célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik a monoteista vallások mélyreható ismeretében hitelesen és szakszerűen tudnak tudósítani, hírt adni a vallási kérdésekről;
  • a valláspolitika specializáción a cél, hogy a hallgatók a monoteista vallások politikai kapcsolataiban elmélyítsék tudásukat, a múlt és a jelen politikai történéseinek az egyházakat érintő mozzanatait helyesen értelmezzék és közvetítsék.

Az új mesterképzésbe történő belépésnél elfogadott szak: bármilyen tudományterületen szerzett legalább alapszintű diploma. 50 kreditnyi propedeutikus hitéleti jellegű tantárgy (keresztény, zsidó és muszlim tartalmakkal) teljesítése kötelező a tanulmányok megkezdése előtt (egy plusz évben) vagy a képzéssel párhuzamosan legkésőbb az első év végéig, ami alól a hitéleti diplomával, vagy egyéb, a szak szempontjából releváns diplomával érkezők számára részben vagy egészben - egyéni elbírálás alapján - felmentés adható.

A képzés helyszíne: elsősorban Budapest, az ORZSE székhelye.

A képzésekre intézményeink saját jelentkezési lapján jelentkezhetnek, amely letölthető ITT.

A felvételi vizsgáról/elbeszélgetésről minden jelentkezőt írásban értesítünk.

Bővebb felvilágosítás kérhető:

a, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztályán:

cím: Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.

telefonszám: 42/597-602

e-mail: tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu

vagy

b, a vallástörténet szak ORZSE-s szakfelelősénél:

Dr. Toronyi Zsuzsanna egyetemi docens, főigazgató,

Zsidó Múzeum és Levéltár, Budapest, Dohány utca 2.

telefonszám: 30/758-8280

e-mail:  toronyizs@or-zse.hu

Jelentkezés:

A jelentkezési lap és mellékleteinek a megadott e-mail címek valamelyikére történő megküldésével.

Határidő: A JELENTKEZÉS LEZÁRULT.

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!