;

Új tanulmánykötet a Collectanea Athanasiana-sorozatban

"Unió, integráció, modernizáció. Tanulmányok a görögkatolikus egyház történetéhez" címmel jelent meg Véghseő Tamás rektor, a MTA-SZAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport vezetőjének tanulmánykötete.
A szerző a kötetbe a magyarországi és a magyar görögkatolikusok történetének kutatása során tudományos folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelentetett írásai egy részét válogatta be. A tizenhárom magyar, két német és két olasz nyelvű tanulmány két évtized kutatási eredményeibe nyújt betekintést.

Véghseő Tamás: Unió, integráció, modernizáció. Tanulmányok a görögkatolikus egyház történetéhez. 
Nyíregyháza, 2022. Collectanea Athanasiana I. Studia, vol. 13. ISBN 978-615-6201-13-3