;

2022/23. tanév II. félév záróvizsga időpontok

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a záróvizsga időszak menetéről:

2023.06.14.         kántor és licencia szakos hallgatók – 11 órától

2023.06.15.         teológus (lelkipásztor és civil) szakos hallgatók – 10 órától

2023.06.17.         hittanár-nevelőtanár szakos hallgatók – 8:30-tól

 Záróvizsga időszakra jelentkezés a Neptunban:

A záróvizsgára történő jelentkezési időszak a Neptunon: 2023.05.24. 8 órától 2023. 06.07. 23 óráig. 

A Neptun hallgatói webes felületén az Ügyintézés menüpont alatt találja meg a Záróvizsgák almenüpontot, melyre kattintva megjelenik a meghirdetett záróvizsga időszak. A 2022/23/2 Záróvizsga sor végén lévő + jelre kattintva a felugró ablakban a jelentkezést kell választania. Sikeres jelentkezés esetén zöld pipa jelenik meg a + jel előtt, sikertelenség esetén pedig hibaüzenetet kap. Ebben az esetben, kérem, jelezze a problémát a Tanulmányi Osztálynak.

Lejelentkezési szándék esetén az eljárás ugyanez, csak a Lejelentkezés gombot kell kiválasztani.

Kizárólag az időszakra kell jelentkeznie, a konkrét vizsganapra a záróvizsgára jelentkezési időszak lejártát követően a Tanulmányi Osztály kollégái jelentkeztetik Önt a beosztás alapján.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

1.       Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése;

2.       A bíráló által elfogadott szakdolgozat, illetve diplomamunka;

3.       Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget;

4.       Felhívjuk a figyelmét, hogy a záróvizsgára bocsátás egyik feltétele, hogy a hallgatónak ne legyen könyvtári tartozása, se kölcsönzött könyv, se pénztartozás formájában. Ezért amennyiben be van iratkozva az intézmény könyvtárába, igazolást szükséges kérni a könyvtár munkatársaitól arról, hogy nem áll fenn semmilyen tartozása. Ezen igazolást legkésőbb a záróvizsga napján ki kell kérnie és le kell adnia a Tanulmányi Osztályon. Kérdés vagy probléma esetén az alábbi címre írjon: library@szentatanaz.hu

5.       Záróvizsgára bocsátás feltétele a záróvizsga díjának befizetése, melyet a következő számlaszámra elutalni szíveskedjenek: 11100702-19204893-36000001 (CIB Bank)

A közlemény rovatba legyenek szívesek feltüntetni: záróvizsga + vizsgázó neve (pl. záróvizsga Minta Lajos)

Levelező tagozaton a záróvizsga díja: 7.000.-Ft (hétezer forint)

Nappali tagozaton a záróvizsga díja: 3.000.-Ft (háromezer forint)

Licencia képzésen a záróvizsga díja: 3.000.-Ft (háromezer forint)