;

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

A szak megnevezése:

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak

A szakot három specializációval hirdetjük:

  • mentálhigiénés szakember -pasztorális tanácsadás
  • pasztorális szervezetfejlesztés
  • karitásztudomány

A képzés tartalma, felépitése:

A mentálhigiénés szakember-pasztorális tanácsadó specializációt választók esetében a képzés célja, hogy pasztorálpszichológiai szemléletű, szakszerű lelkigondozói, egyéni és csoportos gondozásban tudják végzetteink részesíteni az arra rászorulókat (egyházközségekben, egyházi intézményekben, szociális intézményekben, családsegítő központokban, humán szervezetekben, iskolákban, kórházakban).

A pasztorális szervezetfejlesztő szakember specializációt választók esetében a képzés célja, hogy a hallgatók a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően hatékony kompetenciával rendelkezzenek az egyházi szervezetek (egyházközségek, egyházi intézmények, bentlakásos és napközi ellátást biztosító otthonok, diakóniai és karitatív szolgálatok) működésének szakszerű elemzésében, szupervíziós támogatásában, irányításában és gondozásában.

A karitásztudomány specializációt választók esetében a képzés célja, hogy a karitász intézményekben, de más hasonló jellegű egyházi-civil szervezeteknél segítő attitűd elsajátításával olyan szakemberek jelenjenek meg a munkaerőpiacon, akik elkötelezetten kapcsolódnak a legkülönbözőbb társadalmi bajok orvoslásába, az esélyegyenlőség előmozdításába, a hátrányos helyzetű emberek és csoportok segítésébe.

A képzés főbb tantárgyai:

stresszkezelés, médiapszichológia, családlélektan

mentálhigiéné

morálteológia, pasztorálteológia

romológia, hátrányos helyzetűek kísérése

karitászmunka

szociális ismeretek, ellátórendszer

Felvételi, jelentkezés:

A mesterképzésbe történő belépésnél elfogadott szak: bármilyen tudományterületen szerzett legalább alapszintű diploma. A nem hitéleti diplomával érkezők számára 50 kreditnyi propedeutikus hitéleti jellegű tantárgy teljesítése kötelező a tanulmányok megkezdése előtt (egy plusz évben) vagy a képzéssel párhuzamosan legkésőbb az első év végéig.

Az intézménynek saját jelentkezési lapja van, mely letölthető itt.

A felvételi vizsgáról/elbeszélgetésről minden jelentkezőt írásban értesítünk.

A képzést a 2024/2025. tanévtől nappali és levelező tagozaton hirdetjük állami ösztöndíjas és önköltséges képzésként (150 ezer Ft / félév).

A 2024/2025. tanévre a jelentkezés határideje levelező tagozaton 2024. május 30.

Bővebb felvilágosítás a tanulmányi osztálytól személyesen, e-mailben a tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu címen vagy telefonon a +36 42 597-602-es telefonszámon kérhető.

A 2023/2024. tanévtől érvényes mintatanterv pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszakon