;

Licencia

Megújult licencia képzés indult főiskolánkon 2021 szeptemberében nappali munkarendben.

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola mint a Pápai Keleti Intézet (Pontificio Istituto Orientale https://orientale.it/en/) aggregált intézménye egy újabb korszakát nyitja meg a licencia képzésben. Főiskolánkon már korábban is számos nemzetközi szaktekintély tartott vendégelőadást, a megújult képzésünkben azonban a külföldi akadémikusokat a beiratkozott hallgatók tanáraiként köszönthetjük. Ez az örvendetes előrelépés oktatóink kiváló szakmai- és nyelvtudásának köszönhető, akik az idegennyelvű előadók társelőadói és tolmácsai lesznek. Hallgatóink ugyanakkor főiskolánk és hazánk keleti teológiában és tudományokban jártas tanárainak aktuális kutatási eredményeit is megismerhetik, és belekapcsolódhatnak ezen speciális témák feltárási folyamatába is. Így a licencia képzésünk bővebb tudást kínál azoknak, akik szeretnének teológusként specializálódni, elmélyültebb kutatásokat végezni, doktori fokozatot szerezni.

További újdonságként jelenik meg a képzésünkben, hogy a jelenléti órák immár nem hétfőn és kedden, hanem péntek délutántól szombat délutánig tartanak. A meghirdetett kurzusok első felét egy tömbösített hétvégén tartjuk, és az azt követő órák oktatása online felületen folytatódik hétköznaponként, a koraesti órákban. A módosított oktatási forma egyszerre hozza személyes kapcsolatba a hallgatókat az előadókkal, ugyanakkor a technika által kínált, alternatív oktatás során figyelembe veszi a távolabb élők és munkaidejükben elfoglalt, tanulni vágyók lehetőségeit is. Az előreláthatólag szemeszterenként 5-6 hétvégét lefoglaló képzés akár még a távolabb élő vagy határon túli magyar teológus, illetve bölcsész diplomával rendelkezők számára is vonzó lehet.

A képzés kulcsszavai a személyesség és a rugalmasság mindazok számára, akik a keleti keresztény teológia és rokon tudományok területén elmélyült ismereteket kívánnak elsajátítani a kor akadémiai szellemiségében.

A képzésre felvételt nyert hallgatóink mentorálásban részesülnek, hogy az általuk kiválasztott szakterületeken (patrisztikus teológia / keleti liturgika / keleti egyháztörténelem) a leggyümölcsözőbb eredményeket érhessék el.

Az oktatás nyelve: magyar, olasz, angol (magyar fordítással)

Kreditszáma: 48

Feltételek

A licencia képzés teljesítéséhez minimum 48 kredit szükséges, mely a következő felosztásban abszolválható:

  • 4 kreditet ér a képzést záró záróvizsga,
  • 4 kreditet ér a képzés végén készítendő szakdolgozat,
  • 2 kreditet ér szakmai konferencián való előadás vezetőtanár felkészítésével,
  • 2 kreditet ér szakmai folyóiratban való publikáció vezetőtanár felkészítésével (minimum 21.000 leütés),
  • 1 kreditet ér szakmai konferencián való részvétel részletes írásos beszámolóval (minimum 10.000 leütés),
  • 3 kreditet ér a 22 órás kurzus sikeres teljesítése (szóbeli vizsgával és írásos dolgozattal /minimum 17.000 leütés/),
  • 2 kreditet ér a 11 órás kurzus sikeres teljesítése (szóbeli vizsgával és írásos dolgozattal /minimum 10.000 leütés/).

A képzés önköltsége: 150.000,- Ft/félév

Azon hallgatók, akik mindenben eleget tesznek a képzés kötelezettségeinek, a római Pápai Keleti Intézet teológiai licencia diplomáját vehetik át.
 
Szakmai felelős: Gyurkovics Miklós, rektorhelyettes

 

Az oktatók és kurzusok listája itt érhető el.

 

Cikkek, videók a képzésről:

https://www.youtube.com/watch?v=CDWftdRoEPI

https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=5136

https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=5040

https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=5030

https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=4938