;

Közoktatás vezető képzés

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 2021 februárjától elindította a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga továbbképzési szakját.

Fontosnak tartjuk olyan vezetők képzését, akik nem nem pusztán irányítói, menedzseri, szervezői és retorikai tehetségeiről ismerhetőfel, hanem arról is, hogy képes alázattal szolgálni a rá bízott közösséget. Fontos emellett, hogy a keresztényi és a pedagógiai szeretet iránymutatása szerint teremtsen és közvetítsen értéket közvetlen környezetében.

Olyan vezetők képzését tűztük ki célul, akik hisznek az élethosszig tanulásban, képesek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Fontos, hogy nem csak elismert, hanem bizalmat közvetítő, őszinte, hiteles személyiség legyen az, aki jó, alkalmas vezetővé akar válni. Nem csak vezetővé válik, hanem egyben példaképpé, olyan emberré, aki kellő alázattal viselt szolgálatával éri el mások tiszteletét, megbecsülését.

Fontosnak tartjuk, hogy célunk elérésével olyan pedagógusokat képezzünk vezetőkké, akik kellő elméleti és gyakorlati tudás birtokában képessé válnak köznevelési intézmény szakmai és erkölcsi alapú irányítására, megújítására.

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

1. KÖTELEZŐEN OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

 • közigazgatási vezetési ismeretek; 
 • köznevelési rendszer- és szervezettan; 
 • az intézmény és környezete; 
 • az integráció és szegregáció kérdései; 
 • pedagógusszerepek és hatékonyság; 
 • sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása; 
 • gyakorlat; 
 • tréning. 
   

2. VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLET

 • tanügyigazgatás
 • alkalmazott vezetéselmélet; 
 • emberi erőforrás fejlesztése, minősítés; 
 • tréning; 
 • gyakorlat; 
 • szakképzés-igazgatás. 

A képzés munkarendje: levelező tagozat.

A felvétel feltétele:

 1. alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat,
  vagy
 2. egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.


Képzési idő: 4 félév.

Az oklevélben megjelölt szakképzettségszakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető. A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (mester, egyetemi vagy főiskolai), szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséget tanúsít.

A képzés teljes óraszáma: minimum 360 tanóra.

A képzés időbeosztása: félévenként 5 alkalom (február közepétől május közepéig, valamint szeptember közepétől november végéig, kéthetente, péntek délután és a szombaton).

Kreditszám: 120 kredit.

A képzés díja: 120 000,- Ft/félév

A maximálisan felvehető hallgatói létszám: 10 fő


Felvételi eljárás: A felvételről az intézmény a jelentkezési lapok beérkezési sorrendje alapján dönt, a rendelkezésre álló keretszám erejéig.

A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési lapot és a mintatervet innen érhetik el az érdeklődők.

Bővebb felvilágosítás a tanulmányi osztálytól személyesen, e-mailben a tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu címen vagy telefonon a +36 42 597600-as telefonszámon kérhető.