;

Minőségbiztosítás

MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola vezetésének célja, hogy:

 • a Főiskola a régióban olyan meghatározó szellemi központtá váljon, amelyet a keresztény értékrend, a minőségtudat, a társadalmi felelősség értékrendje és az azt megtestesítő tevékenység és aktivitás jellemez,
 • az oktatás és a kutatás terén különös figyelmet kapjon a bizánci teológiai, liturgikus, egyházfegyelmi és lelkiségi hagyomány, valamint a görögkatolikus történelem és kulturális örökség tudományos igényű megismerése és megismertetése,
 • a bizánci teológiai, liturgikus, egyházfegyelmi és lelkiségi hagyomány, valamint a görögkatolikus történelem és kulturális örökség kutatása hazai és nemzetközi együttműködésben végzett szervezett projektek, a kutatási eredmények disszeminációja és nemzetköziesítése révén valósuljon meg,
 • a Magyar Görögkatolikus Egyház egyetlen felsőoktatási intézményeként a Főiskola jelentős mértékben járuljon hozzá a hiteles bizánci hagyomány feltárásához és ezáltal a Magyar Görögkatolikus Egyház teológiai szemléletének, liturgikus és egyházfegyelmi gyakorlatának megújításához,
 • az intézmény képzési szerkezetében és kínálatában jelenjenek meg a Magyar Görögkatolikus egyház lelkipásztori, oktatási, nevelési és szociális intézményeinek sajátos igényei,
 • a Pedagógiai és Pszichológiai Központ tevékenysége támogassa a Magyar Görögkatolikus Egyház oktatási intézményeiben zajló szakmai munkát
 • a szomszédos országok görögkatolikus egyházaival, s azok intézményeivel a közös bizánci hagyomány alapjaira építkezve szoros oktatási és kutatási együttműködés épüljön ki,
 • a szomszédos országokban élő magyar görögkatolikus közösségek számára a Főiskola kiemelt képzőhellyé és kulturális-szellemi referenciaközponttá váljon.

Annak érdekében, hogy a Főiskolán a képzés, a hitéleti tevékenység, a kutatás-fejlesztés, az alap és kiegészítő tevékenységek ellátása magas színvonalon történjék, biztosítva legyen ezek folyamatos tökéletesítése, ennek eredményeképpen magas színvonalú tudást és képességet igazoló oklevél kerüljön kiadásra, a Főiskola vezetése a teljes tevékenységi körre vonatkozó minőségbiztosítási rendszert határoz meg. Minőségbiztosítási rendszerének fejlesztésével a Főiskola azt biztosítja, hogy a hazai és a nemzetközi hitéleti tevékenységek területén, illetve a munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú és továbbfejleszthető ismereteket közvetítsen hallgatói részére.

Mindezen célok elérése érdekében a Főiskola:

 • képzési és kutatási tevékenysége fejlesztése érdekében minőségbiztosítási rendszert épít ki;
 • minőségbiztosítási rendszerét fejleszti a Felsőoktatási Törvény, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elvárásai, valamint a nemzetközi ajánlások szerint;
 • a minőségfejlesztést és a humán erőforrás menedzsment követelmény rendszerét szorosan összehangolja, hogy munkatársai a hitéleti, oktatási, kutatási, tanácsadási feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények közötti versenyben kiemelkedő képességűekké váljanak;
 • a minőségfejlesztés és az intézményfejlesztés stratégiai elemeit hatékony és hatásos módon integrálja.

A Főiskola vezetése arra ösztönzi munkatársait:

 • hogy a minőségpolitikát megismerjék;
 • életvitelükben és munkájukban fokozott igényességet tanúsítsanak;
 • ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék;

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola vezetése elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.


Nyíregyháza, 2017. július 5.

Dr. Véghseő Tamás
rektor