;

Intézményi ösztöndíjak

Hallgatóink a 2022/2023. tanévben is pályázhatnak az intézményi ösztöndíjakra. 

Az aktuális beadási határidő: 2022. szeptember 10.

 

1. Hodinka Antal Kiválósági Ösztöndíj:

megpályázhatja minden nappali és levelezős tagozatos állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges 2. vagy felsőbb évfolyamon a főiskola bármelyik szakán tanulmányokat folytató hallgató, akinek tanulmányi átlaga 4,75 felett van.

Az ösztöndíj összege 300.000 Ft/tanév. Elnyerhető ösztöndíjak száma: tanévenként 1.

A pályázók a Rektori Hivatalnak (4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.) címzett motivációs levélben nyújthatják be pályázatukat.
 

2. Hittanár szakos hallgatók számára

(osztatlan egy- és kétszakos, Hittanár MA) – nappali tagozaton az első évtől kezdődően:

2.1. Szabó Jenő Ösztöndíj a Hajdúdorogi Főegyházmegyéből érkező hallgatók számára:

Az ösztöndíj összege 125.000.- Ft/tanév. Elnyerhető ösztöndíjak száma: tanévenként 3.

A pályázók Ft. Kocsis Fülöp érsek-metropolita úrnak (4025 Debrecen, Petőfi tér 8.) címzett motivációs levélben nyújthatják be pályázatukat.

2.2. Illés József Ösztöndíj a Miskolci Egyházmegyéből érkező hallgatók számára:

Az ösztöndíj összege 125.000.- Ft/tanév. Elnyerhető ösztöndíjak száma tanévenként: 3.

A pályázók Ft. Dr. Orosz Atanáz megyéspüspök úrnak (3503 Miskolc Pf. 111.) címzett motivációs levélben nyújthatják be pályázatukat.

2.3. Álmos Zoltán Ösztöndíj a Nyíregyházi Egyházmegyéből érkező hallgatók számára:

Az ösztöndíj összege 125.000.- Ft/tanév. Elnyerhető ösztöndíjak száma tanévenként: 3.

A pályázók Ft. Szocska Ábel megyéspüspök úrnak (4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.) címzett motivációs levélben nyújthatják be pályázatukat.


3. Petrássevich Nicefor Ösztöndíj kántor szakos hallgatók számára:

Az ösztöndíj összege 125.000.- Ft/tanév. Elnyerhető ösztöndíjak száma tanévenként: 2.

A pályázók Ft. Kocsis Fülöp érsek-metropolita úrnak (4025 Debrecen, Petőfi tér 8.) címzett motivációs levélben nyújthatják be pályázatukat.

4. P. Liki Imre János Ösztöndíj papnövendék hallgatók számára:

Az ösztöndíj összege 125.000.- Ft/tanév. Elnyerhető ösztöndíjak száma tanévenként: 1.

Az ösztöndíj nem pályázható, odaítéléséről a szemináriumi elöljárók döntenek.