;

Organikus pedagógia

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közös képzésben 2024 szeptemberétől elindítja az organikus pedagógia – keresztény értékrendű, érzelmi intelligenciára alapozó szakirányú továbbképzési szakot.

A cél, hogy a továbbképzésre jelentkezők elsajátítsák a keresztény értékrendű J. Kentenich szemléletét, felekezetközi és világnézeti szempontból semleges pedagógiai módszerét és az alkalmazásához szükséges kompetenciákat.

A szakképzettség megnevezése:        organikus pedagógia mentor

A képzésért felelős személy:               Uzsalyné Pécsi Rita, PhD, neveléskutató

A képzésre pedagógiai, bölcsészeti, orvosi és egészségtudományi vagy hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel lehet jelentkezni.

A képzés ideje:                                       2 félév.

A szerezhető kreditek száma:               a mintatanterv alapján 60, a pedagógusok számára ez 120 továbbképzési kreditnek felel meg.

A konzultációk tervezett időpontja:        szombati napokon 10.00-18.00 óra között

A képzés helyszíne:                              Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.

A képzés költsége:                                 120.000 Ft/félév

A képzésen óralátogatóként is

részt lehet venni, költsége:                   35.000 Ft/félév

 

Jelentkezés:                                          2024. június 1-étől 2024. július 15-ig

 

A honlapon megtalálható jelentkezési lap kitöltésével és a csatolandó dokumentumok megküldése után, a jelentkezés sorrendjében korlátozott számú hallgatót van módunkban felvenni.

Bővebb felvilágosítás a tanulmányi osztálytól személyesen, e-mailben a tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu címen vagy telefonon a +36 42 597-602-es telefonszámon kérhető.

Mintatanterv 

Képzési és kimeneti követelmények