;

Hittanár-nevelőtanár szak

Az osztott tanárképzés megszüntetését követően indult útjára az osztatlan hittanár-nevelőtanár szak mind nappali, mind pedig levelező tagozaton 4+1 éves képzésben. A szakon diplomát szerzők mesterszakos pedagógus diplomát kapnak, mely a hitoktatáson túl nevelőtanári állás betöltésére is feljogosítja tulajdonosát. A diploma birtokában a végzett általános és középiskolában is hitoktathat, valamint kollégiumi nevelőtanári vagy napközis állást is betölthet.

Az osztatlan hittanár-nevelőtanár szak szakpáros képzésben is végezhető, nappali tagozaton. A Nyíregyházi Egyetemmel fennálló együttműködési megállapodás alapján a hittanár-nevelőtanár szak mellé a következő közismereti szakok választhatók:

  • magyar nyelv és irodalom
  • történelem
  • rajz
  • ének-zene

2021 szeptemberétől a Miskolci Egyetemmel együttműködve a hittanár-nevelőtanár szak mellé a következő szakpárok választhatók:

  • magyartanár 4+1év / 5+1 év
  • történelem és állampolgári ismeretek tanára 4+1év / 5+1 év
  • földrajz tanár 4+1év / 5+1 év
  • angol nyelv és kultúra tanára 4+1év / 5+1 és német nyelv és kultúra tanára 4+1év / 5+1 év
  • etikatanár 4+1 év
  • média-, mozgókép- és kommunikációtanár 4+1 év

A nappali tagozatos szakpáros képzésre az általános felvételi eljárás keretében, a felvi.hu oldalon lehet jelentkezni, míg az egyszakos képzésre a főiskola saját jelentkezési lapján.

 

A jelentkezési lap innen letölthető.

A képzés államilag támogatott formában vagy önköltséges finanszírozásban (összege: 100.000 Ft/félév) is végezhető.
Intézményünkben a pályaalkalmassági vizsga folyamatáról a központi felvételi tájékoztatóban megjelent „A tanárképzésről” szóló ismertető az irányadó. 

Felvi.hu - felvételi tájékoztató elérhető itt

Mintatantervek:

nappali tagozaton:

levelező tagozaton: