;

Hittanár-nevelőtanár szak

Az osztott tanárképzés megszüntetését követően indult útjára az osztatlan hittanár-nevelőtanár szak mind nappali, mind pedig levelező tagozaton 10 féléves képzésben. A szakon diplomát szerzők mesterszakos pedagógus diplomát kapnak, mely a hitoktatáson túl nevelőtanári állás betöltésére is feljogosítja tulajdonosát. A diploma birtokában a végzett általános és középiskolában is hitoktathat, valamint kollégiumi nevelőtanári vagy napközis állást is betölthet. A képzés mintatantervét úgy alakítottuk át, hogy a felvett hallgatók gyógypedagógiai alapismeretekben is részesülhetnek, s így gyógypedagógiai asszisztens munkakört is betölthetnek.

Az osztatlan hittanár-nevelőtanár szak szakpáros képzésben is végezhető, nappali tagozaton. A Nyíregyházi Egyetemmel fennálló együttműködési megállapodás alapján a hittanár-nevelőtanár szak mellé a következő közismereti szakok választhatók:

  • ének-zene
  • magyar nyelv és irodalom
  • történelem
  • vizuális kultúra

2021 szeptemberétől a Miskolci Egyetemmel együttműködve a hittanár-nevelőtanár szak mellé a következő szakpárok választhatók:

  • földrajz 
  • angol nyelv és kultúra 
  • német nyelv és kultúra 
  • etika
  • mozgókép- és médiaismeret 

A nappali tagozatos szakpáros képzésre az általános felvételi eljárás keretében, a felvi.hu oldalon lehet jelentkezni, és egyúttal kérjük, jelezzék felvételi szándékukat a főiskolának az intézmény saját jelentkezési lapján is.

Az egyszakos képzésre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni. A jelentkezési lap innen letölthető.

A 2024/2025. tanévre a jelentkezés határideje egyszakos levelező tagozatra:  2024. május 30.

 

A képzés állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozásban is végezhető.


Intézményünkben a pályaalkalmassági vizsga folyamatáról a központi felvételi tájékoztatóban megjelent „A tanárképzésről” szóló ismertető az irányadó. 

Felvi.hu - felvételi tájékoztató elérhető itt

Bővebb felvilágosítás a tanulmányi osztálytól személyesen, e-mailben a tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu címen vagy telefonon a +36 42 597-602-es telefonszámon kérhető.

Mintatantervek:

nappali tagozaton:

levelező tagozaton: