;

Keresztény egyház- és művelődéstörténet

A szak megnevezése:

Keresztény egyház- és művelődéstörténet 

A szakot két specializációval hirdetjük:

  • ókor-középkor
  • újkor-legújabbkor

A képzés tartalma, felépitése:

A cél olyan szakemberek képzése, akik a keresztény egyetemes és a magyar egyháztörténet, illetve művelődéstörténet területén megszerzett ismereteik birtokában képesek az egyház- és művelődéstörténész mesterség gyakorlására. Felkészültek a keresztény egyház(ak) története, kultúrája, továbbá az egyházpolitika kérdéseiben egyaránt. Ismerik a magyar és az egyetemes egyháztörténet illetve a keresztény művelődéstörténet nagy korszakait, fontos összefüggéseit, valamint a kereszténységnek az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait. A szakon diplomát szerzők a keresztény kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett az általában vett kulturális, oktatási és tudományos életben is alkalmazhatják itt szerzett ismereteiket.

A képzés főbb tantárgyai:

ógörög, latin nyelv

paleográfia, epigráfia, heraldika, archivisztika, múzeológia

egyetemes és magyar egyháztörténet

művészettörténet

patrológia

teológiatörténet

egyháztörténeti forrásolvasás

Felvételi, jelentkezés:

A mesterképzésbe történő belépésnél elfogadott szak: bármilyen tudományterületen szerzett legalább alapszintű diploma. A nem hitéleti diplomával érkezők számára 50 kreditnyi propedeutikus hitéleti jellegű tantárgy teljesítése kötelező a tanulmányok megkezdése előtt (egy plusz évben) vagy a képzéssel párhuzamosan legkésőbb az első év végéig.

A teológiai bakkalaureátusi, régi rendszerű főiskolai vagy egyetemi teológus szak (papnevelő intézetben vagy civilként) vagy katolikus hittanár MA szakos diplomával érkezők számára lehetőség van arra, hogy a képzés két éve alatt teológiai licenciátust is szerezzenek keleti egyházi tudományokból a főiskolának a római Pápai Keleti Intézethez való aggregációja révén.

Az intézménynek saját jelentkezési lapja van, mely letölthető itt.

A felvételi vizsgáról/elbeszélgetésről minden jelentkezőt írásban értesítünk.

A képzést levelező tagozaton hirdetjük állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésként (150 ezer Ft / félév).

A 2024/2025. tanévben induló képzés jelentkezési határideje: 2024. május 30.

Bővebb felvilágosítás a tanulmányi osztálytól személyesen, e-mailben a tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu címen vagy telefonon a +36 42 597-602-es telefonszámon kérhető.

2023/2024. tanévtől érvényes mintatanterv