;

Athanasiana

1995-ben indult útjára főiskolánk első tudományos folyóirata, mely évente kétszer jelenik meg. 

A folyóirat 2011-ben átszervezés miatt nem jelent meg.

Athanasiana 56 2022

Letöltés

Tanulmányok

Jakubinyi György De Maria numquam satis = Máriáról sohasem (beszéltünk) eleget Középkori axióma Ratzinger bíboros (leendő XVI. Benedek pápa) megvilágításában

Hámori Antal A „magzat” életének jogi védelme A Dobbs v. Jackson abortuszdöntés magyarországi szálai

Inántsy-Pap Ágnes - Szilágyi Barnabás Aspects for choosing the right educational institution in Hungary

Soltész János Aszketikus szempontok a zsidóságban

Németh István A vadállatok szerepe Dániel 7. fejezetében

Obbágy László Katekézis az Egyházról

Tóth Attila Die Freiheit und das Böse Beitrag zum Schelling’s Freiheitsschrift

Puskás Bernadett Szentek ikonográfiája a Kárpát-vidéki középkori festészetben

Szarka János Bizánci rítusúak az Árpád-kori Pécsi Egyházmegyében

Dudás György Az isteni mindentudás összeegyeztethetősége az emberi szabad akarattal a molinizmus szerint

Fodor György Ózeás istenképe

Sárándi Tamás A marosi görögkatolikus esperesség helyzete a két világháború közötti időszakban, az etnikai kérdés tükrében

Véghseő Tamás Magyar nyelvű liturgikus kéziratok és kiadványok a hajdúdorogi fordítóbizottság megalakulása előtti évtizedekből

Bagyinszki Ágoston OFM Alcune osservazioni epistemologiche sul Primo Concilio Ecumenico: Strutture di autorità ecclesiastiche interagenti

Ivancsó István „Pócsi könnyes édesanya” Mennyire pócsi a máriapócsi akathisztosz?

Bartha Elek A búzaszentelés szokásai és hagyományai

Athanasiana 55 2022

Letöltés

Tanulmányok

Odrobina László Férfiak és nők a rabbinikus és ókeresztény vegyes házasságok tilalmaiban

Ivancsó István „Üdvözlégy, ki kérésünket Isten elé tudod vinni!...” Az Istenszülő Szűz Mária közbenjárói tevékenysége a máriapócsi akathisztosz alapján

Szentmártoni Mihály SJ Szeretlek, Egyház!

Kiss-Kökényessy Zsófia A „görögkatolikus ügy” a pesti sajtóban a századfordulón

Puskás Bernadett Szentek késő középkori ikonjai a Kárpát-vidéken: Illés próféta, Keresztelő Szent János, Szent Joákim és Anna, Szent Péter és Pál főapostolok, Szent János evangélista

Hámori Antal Fejezetek a Covid-19-pandémia öt hullámának egyházi reflexiójából

Németh István „Az Úr felbuzdult országáért, mert együttérzett az ő népével” (Jl 2,18) A Jl 2,18–27 elemzése és aktualitása jelen korunkban

Seszták István A Görögkatolikus Metropólia – elmúlt – hét éve, az alapítástól az első metropóliai gyűlésig, különös tekintettel a metropóliai intézményekre és az egyházmegyék együttműködésére

Athanasiana 54 2022

Letöltés

Tanulmányok

Seszták István A teremtés és az idő fogalma, a teológia eszkatológiai jellegének megértéséhez

Racs Csaba Isten régi-új üdvössége A teremtés képe és Isten üdvözítő akarata a Biblia keret- szövegeiben

Kovács Csaba „A halálból az életre” A halál mint folyamat az ortodox hagyományban Jean-Claude Larchet művei alapján

Kruppa Tamás Az üdvösség teológiája

Nyiredi Maurus OSB Szabadok vagyunk! Döntenünk kell! „Az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják…” (Lk 17,34)

Cselényi István Gábor A lélek praeternaturalis állapota Szent Tamásnál

Bagyinszky Ágoston OFM A „lélek” apóriái

Perendy László Szent Jusztinosz eszkatológiája. Krisztus mártírjának reménye

Kovács Zoltán Reménység és beteljesedés: Mária eszkatologikus példája

Ivancsó István „Hogy mennyei szent oltárodnál is szolgáljon neked” – A görögkatolikus papi temetés hét imádsága –

Soltész János Az erény és a boldogság kapcsolatának filozófiai és teológiai vonatkozásai

Puskás Bernadett Szentek a késő középkori Kárpát-vidéki ikonosztázionon: Szent György és a harcos szentek

Dobos András A Zamoscsi zsinat határozatainak recepciójáról a történeti Munkácsi Egyházmegyében a kutatások új eredményei fényében

Földvári Katalin Az ún. „Gottesraub von St. Stephan” – Az eredeti pócsi kegykép kirablása 1903-ban

Kührner Éva „…a nagy kultúrharcra, elsősorban pedig vonultassuk fel, erősítsük meg ostromágyúinkat a kath. sajtót…” A görögkatolikus sajtó 1945 előtt

Szabó Péter A keresztényüldözés hatása az egyházi struktúrára. Az örmény egyházak hierarchikus fejlődésének története és 20. századi újjászervezése

Szabó Péter Miklósy István püspök és az első egyházi törvénykönyv (CIC’1917). Új levéltári adatok

Ruzsa György Egy különleges pravoszláv triptichon